Грижа за автомобила

Грижа за автомобила..::..KMInterAuto.com


Чрез тази услуга всички грижи за собствените на клиентите превозни средства се поемат от КМ ИНТЕРАУТО. Всички дейности свързани с поддръжката на автомобилите, не ангажират клиента, те са задължение на КМ ИНТЕРАУТО.


Основни дейности включени в услугата "Грижа за автомобила"


•             Следене на техническото състояние, изправност и правилна експлоатация на автомобилите.

•             Организиране на планираната и непланирана сервизна поддръжка на автомобилите.

•             Издаване и подновяване на застрахователни полици със застрахователен мениджмънт.

•             Следене за промяна на нормативната база свързана с използването на МПС

•             Администриране и отчетност на всички събития свързани с използването на автомобилите. Клиентът винаги знае какви манипулации са извършени върху автомобила, защо са направени и каква е тяхната цена.

•             Оптимизиране използването на автомобилите. Колко години и до какъв пробег да експлоатирате даден автомобил? Какъв двигател да изберте, бензин или дизел? И др.

•             Гуми и сезонната им смяна

•             GPS и възможности,които осигурява

•             други услуги (по заявка на клиента)